Par skolu

Pedagogu kolektīvs 2017./2018.mācību gadā

             2017./2018.mācību gadā Priekules Mūzikas un mākslas skolā strādā 20 pedagogi -

Izglītības programmas "Klavierspēle" pedagogi: Tatjana Juškina, Zenta Ķerve, Sandra Pāvelsone, Līga Taurēna;

Izglītības programmas" Akordeona spēle" pedagogs Anita Zviedre;

Izglītības programmas" Vijoļspēle" pedagogs Indra Andersone;

Izglītības programmas "Ģitāras spēle" pedagogs Juris Pavītols;

Izglītības programmas "Pūšaminstrumentu spēle" pedagogi: Ivonna Rozentāle, Andra Zabe, Anita Zviedre;

Izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" pedagogs Ivars Dejus;

Izglītības programmas "Vokālā mūzika, kora klase" pedagogi: Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva, Madara Jansone;

Izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" pedagogi: Kristīne Cukura, Mārtiņš Cukurs, Zenta Svara, Daiga Tiļļa, Dace Gailīte, Varis Siliņš

NO VĒSTURES LĪDZ ŠODIENAI

1968.gadā - bijušajā padomju garnizona teritorijā dibināta Priekules mūzikas skola.

1978.gadā– Priekules pilsētas vadība skolas rīcībā nodod nelielo ēku Aizputes ielā 22.

1999.gada 1.februārī – darboties uzsāk mākslas nodaļa un skola kļūst par Mūzikas un mākslas skolu.

No 2008.gada 1.septembra – skola pārceļas uz ēku Skolas ielā 12.

Šajā laikā skolu vadījuši 3 direktori- Alvīne Skarēviča (1968.-1979.), Kārlis Klucis (1979.-2003.) un Inita Rubeze ( no 2003.gada). Absolvējot skolu, ir iespēja turpināt mācīties mūzikas un mākslas vidusskolās, kļūstot par profesionāliem mūziķiem un māksliniekiem. Priekules Mūzikas un mākslas skolu ir absolvējuši vairāk nekā 480 absolventi. To vidū komponists Ēriks Ešenvalds, Latvijas Nacionālās Operas soliste  Marina Tropina, dziedātāja un vokālā pedagoģe Antra Jankava (Bigača),  dirigenti Mārtiņš Bergs, Ilze Balode,  arī mūsu skolas skolotājas Anita Zviedre, Zenta Svara, Agrita Hanzovska, Inita Rubeze, Ivonna Rozentāle,Dace Gailīte, Līga Taurēna, Madara Jansone.

Mūzikas programmu audzēkņi apgūst savu izvēlēto specialitāti, solfedžo, mūzikas literatūru un klavieres kā papildus instrumentu. Skolā darbojas dažādi kolektīvi - koris, kamerorķestris, zvanu ansambļi, vokālais ansamblis „Puķu bērni”.

Mākslas programmas audzēkņi apgūst zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, kompozīcijas iemaņas un mākslas valodas pamatus, kā arī izvēlas darboties kādā praktisko darbu jomā – keramika, ādas apstrāde, rokdarbi vai dizains.

TRADĪCIJAS

- Apgleznošanas akcija "Nāc un piedalies!" Priekulē, augusta beigās;

- Piedalīšanās smilšu figūru festivālā „Zelta smilšu grauds” Ventspilī;
- Braucieni uz Latvijas Nacionālo Operu, teātriem, koncertiem un izstādēm;
- Ziemassvētku ieskaņas koncerti Priekulē;

- Skolas prezentācijas pasākumi Priekules novada vispārizglītojošajās skolās un bērnudārzos;
- Sadarbība ar Skodas mākslu skolu Lietuvā.