Par skolu

Pedagogu kolektīvs 2016./2017.mācību gadā

             2015./2016.mācību gadā Priekules Mūzikas un mākslas skolā strādā 18 pedagogi -

Izglītības programmas "Klavierspēle" pedagogi: Tatjana Juškina, Zenta Ķerve, Sandra Pāvelsone, Līga Taurēna;

Izglītības programmas" Akordeona spēle" pedagogs Anita Zviedre;

Izglītības programmas" Vijoļspēle" pedagogs Indra Andersone;

Izglītības programmas "Ģitāras spēle" pedagogs Juris Pavītols;

Izglītības programmas "Pūšaminstrumentu spēle" pedagogi: Ivonna Rozentāle, Andra Zabe, Anita Zviedre;

Izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" pedagogs Ivars Dejus;

Izglītības programmas "Vokālā mūzika, kora klase" pedagogi: Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva, Madara Ivane;

Izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" pedagogi: Kristīne Cukura, Mārtiņš Cukurs, Zenta Svara, Daiga Tiļļa, Dace Retējuma.

NO VĒSTURES LĪDZ ŠODIENAI

1968.gadā - bijušajā padomju garnizona teritorijā dibināta Priekules mūzikas skola.

1978.gadā– Priekules pilsētas vadība skolas rīcībā nodod nelielo ēku Aizputes ielā 22.

1999.gada 1.februārī – darboties uzsāk mākslas nodaļa un skola kļūst par Mūzikas un mākslas skolu.

No 2008.gada 1.septembra – skola pārceļas uz ēku Skolas ielā 12.

Šajā laikā skolu vadījuši 3 direktori- Alvīne Skarēviča (1968.-1979.), Kārlis Klucis (1979.-2003.) un Inita Rubeze ( no 2003.gada). Absolvējot skolu, ir iespēja turpināt mācīties mūzikas un mākslas vidusskolās, kļūstot par profesionāliem mūziķiem un māksliniekiem. Priekules Mūzikas un mākslas skolu ir absolvējuši vairāk nekā 400 absolventi. To vidū komponists Ēriks Ešenvalds, Latvijas Nacionālās Operas soliste  Marina Tropina, dziedātāja un vokālā pedagoģe Antra Bigača,  dirigents Mārtiņš Bergs, arī mūsu skolas skolotājas Anita Zviedre, Zenta Svara, Dace Zīraka, Agrita Hanzovska, Inita Rubeze, Ivonna Rozentāle.

Mūzikas programmu audzēkņi apgūst savu izvēlēto specialitāti, solfedžo, mūzikas literatūru un klavieres kā papildus instrumentu. Skolā darbojas dažādi kolektīvi - koris, simfoniskais kamerorķestris, zvanu ansamblis, vokālais ansamblis „Puķu bērni”, mūzikas studija „Rāmis”.

Mākslas programmas audzēkņi apgūst zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, kompozīcijas iemaņas un mākslas valodas pamatus, kā arī izvēlas darboties kādā praktisko darbu jomā – keramika, ādas apstrāde, rokdarbi, datordizains vai dizains.

TRADĪCIJAS

- Apgleznošanas akcija "Nāc un piedalies!" Priekulē, augusta beigās;

- Piedalīšanās smilšu figūru festivālā „Zelta smilšu grauds” Ventspilī;
- Braucieni uz Latvijas Nacionālo Operu, teātriem, koncertiem un izstādēm;
- Ziemassvētku ieskaņas koncerti Priekulē;

- Skolas prezentācijas pasākumi Priekules novada vispārizglītojošajās skolās un bērnudārzos;
- Sadarbība ar Skodas mākslu skolu Lietuvā.