Par skolu

Pedagogu kolektīvs 2020./2021.mācību gadā

             2021./2022.mācību gadā Priekules Mūzikas un mākslas skolā strādā 17 pedagogi -

Izglītības programmas "Klavierspēle" pedagogi: Zenta Ķerve, Līga Kvāše, Inita Rubeze, Anda Šintlere (vispārējās klavieres);

Izglītības programmas" Akordeona spēle" pedagogs Līga Kvāše;

Izglītības programmas" Vijoles, alta  spēle" pedagogi: Indra Andersone, Madara Jansone;

Izglītības programmas "Ģitāras spēle" pedagogs Juris Pavītols;

Izglītības programmas "Pūšaminstrumentu spēle" pedagogi: Ivonna Rozentāle, Andra Zabe;

Izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" pedagogs Ivars Dejus;

Izglītības programmas "Vokālā mūzika, kora klase" pedagogi: Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva;

Izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" pedagogi:Mārtiņš Cukurs, Zenta Svara, Daiga Tiļļa, Dace Gailīte

NO VĒSTURES LĪDZ ŠODIENAI

1968.gadā - bijušajā padomju garnizona teritorijā dibināta Priekules mūzikas skola.

1978.gadā– Priekules pilsētas vadība skolas rīcībā nodod nelielo ēku Aizputes ielā 22 (ar kopējo platību 159 m2).

1999.gada 1.februārī – darboties uzsāk mākslas nodaļa un skola kļūst par Mūzikas un mākslas skolu.

No 2008.gada 1.septembra – skola pārceļas uz ēku Skolas ielā 12 (kopējā platība 1588 m2).

Šajā laikā skolu vadījuši 3 direktori- Alvīne Skarēviča (1968.-1979.), Kārlis Klucis (1979.-2003.) un Inita Rubeze ( no 2003.gada). Absolvējot skolu, ir iespēja turpināt mācīties mūzikas un mākslas vidusskolās, kļūstot par profesionāliem mūziķiem un māksliniekiem. Priekules Mūzikas un mākslas skolu ir absolvējuši vairāk nekā 500 absolventi. To vidū komponists Ēriks Ešenvalds, Latvijas Nacionālās Operas soliste  Marina Tropina, dziedātāja un vokālā pedagoģe Antra Jankava (Bigača),  dirigenti Mārtiņš Bergs, Ilze Balode,  arī mūsu skolas skolotājas Anita Zviedre, Zenta Svara, Agrita Hanzovska, Inita Rubeze, Ivonna Rozentāle, Dace Gailīte, Līga Taurēna, Madara Jansone, Anda Šintlere.

2008.gadā atzīmējām skolas 50.jubileju ar karnevālu skolas audzēkņiem "Zelta 50", jubilejas koncertu un 1.absolventu salidojumu. Sagaidot skolas jubileju, izdevām vēstures bukletu "Priekules Mūzikas un mākslas skolai 50".

Mūzikas programmu audzēkņi apgūst savu izvēlēto specialitāti, solfedžo, mūzikas literatūru un klavieres kā papildus instrumentu. Skolā darbojas dažādi kolektīvi - koris, kamerorķestris, zvanu ansamblis, vokālais ansamblis „Puķu bērni”.

Mākslas programmas audzēkņi apgūst zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, kompozīcijas iemaņas un mākslas valodas pamatus, kā arī izvēlas darboties kādā praktisko darbu jomā – keramika, ādas apstrāde, rokdarbi vai dizains.

TRADĪCIJAS

- Apgleznošanas akcija "Nāc un piedalies!" Priekulē, augusta beigās;

- Vizuālās mākslas konkurss "Priekules Ikars";

 - Vasaras nometnes kamerorķestra dalībniekiem;

- Starptautiskās Mūzikas dienas koncerti 1.oktobrī skolas akustiskajā koncertzālē;

- Eiropas diena "Mūsu krāsas Eiropas mozaīkā" 9.maijā;

- Ziemassvētku ieskaņas koncerti Priekules un Gramzdas ev.lut.baznīcās;

- Braucieni uz  koncertiem un izstādēm, meistarklasēm un festivāliem;

- Skolas prezentācijas pasākumi Priekules novada vispārizglītojošajās skolās un bērnudārzos;

- Sadarbība ar Skodas mākslu skolu Lietuvā.