Arhīvs 2012-2014

Iepazīšanās ar Priekules Mūzikas un mākslas skolu

30.aprīlī Priekules Mūzikas un mākslas skolā ciemojās Gramzdas pamatskolas un Krotes Kronvaldu Ata pamatskolas skolēni un skolotāji.

Šādas tikšanās notiek katru gadu, lai apkārtējo pagastu bērni uzzinātu, ko var mācīties mūsu skolā.

Skolotāji Kristīne Cukura un Mārtiņš Cukurs iepazīstināja ar mākslas nodarbību daudzveidību, bet mūzikas programmu audzēkņi un skolotāji koncertā skandināja dažādus mūzikas instrumentus.

Lasīt tālāk >>

...un atkal klāt dzimšanas diena!

Solis uz priekšu un neziņa,

Solis uz priekšu un neliels satraukums,

Solis uz priekšu un jauns sapnis...

 

 

Mazā rociņa stingri ieķērusies mammas siltajā un mīļajā plaukstā, otrā rokā cieši saspiesti krāšņo rudens ziedu kāti, bet ačeles bailīgi raugās lielās ēkas virzienā.Un tā ik septembri pretī mūzikas skaņām un mākslu krāsām dodas drošie, apņēmīgie, nedaudz kautrīgie „ķipari”. Taču šis gads iezīmējas ar Priekules Mūzikas un mākslas skolas lielo dzimšanas dienu.

 Savos 45 pastāvēšanas gados mūzikas skaņas pieskandinājušas vairākas Priekules ēkas. Gan garnizona dzīvojamo ēku no 1968. gada, gan pilsētas bijušo bērnudārza ēku no 1978. gada, bet tikai  no 2008. gada mākslu skola atradusi savu īsto mājvietu.  Arī krāsu, koku, mālu valodas ceļš bijis ērkšķains –  no 1999. gada 1. februāra sākusi darboties mākslas nodaļa. Sākumā pilsētas Domes telpās, tad roku rokā ar Priekules sākumskolas audzēkņiem. Bet 2008. gadā mākslu mūzas apvienojas savā īstajā mājvietā Skolas ielā 12, un sāk burbuļot īsts mākslu apvienojuma vulkāns.

Šo 45 gadu garumā skolu vadījuši 3 direktori. Alvīne Skarēviča (1968. – 1979.) – brīnišķīgs cilvēks  „ ar lielo burtu”. Pateicoties viņai, mēs šodien esam un pastāvam.

Kārlis Klucis (1979. – 2003.) – sirsnīgs, profesionāliem padomiem bagāts skolas vadītājs, skolu vadījis visilgāko laika periodu.

 No 2003. gada skolas direktore kļūst Inita Rubeze un ar lielu enerģiju sāk grandiozu, idejām pilnu darbu, lai abu mākslu mūzas 2008. gadā sāktu darboties gaišās, plašās un jaukās telpās. Pateicoties direktores lielajai uzņēmībai, drosmei, prasmīga vadītāja spējām un Priekules Domes finansiālam atbalstam, tiek atjaunots skolas jumts un  remontētas telpas, lai ar katru brīdi skola kļūtu arvien skaistāka, siltāka, mājīgāka.

Tāpat arī skolas tīrību un kārtību visus šos daudzos gadus palīdz uzturēt  trīs mūsu jaukās dežurantes, netaupot ne smaidu, ne enerģiju, ne labu vārdu.

        Direktore Inita Rubeze nenogurstoši soli pa solim plāno skolas tālāko attīstību un pilnveidošanu,  gluži tāpat kā skolas 17 pedagogi nerimstoši strādā pie bērnu izglītošanas mūzikas un krāsu pasaulē. Arī audzēkņu skaits ir nemitīgā kustībā. Šobrīd skolā mācās jau 150 bērni.

Pēdējos gados arī izglītības daudzveidīguma ziņā noticis daudz jaunu, pozitīvu pārmaiņu. Jau esošajiem kolektīviem – korim, vokālajam ansamblim, zvanu ansamblim, vijolnieku ansamblim piepulcējušies simfoniskais kamerorķestris un vokāli instrumentālais ansamblis, kas skolu padara muzikāli krāsaināku, mākslinieciskāku. Bet mākslinieku programmā  -  datorgrafika un dizains.

Priekules pilsēta var būt lepna, ka jaunajai paaudzei tiek dota tik unikāla, radoši daudzveidīga iespēja izglītoties. Skolas pedagogi, kas lielā aizrautībā brauc gan no Liepājas, gan Vaiņodes un Virgas , kā arī  pašmāju priekulnieki ir kā nerimstoša ideju kalve –  nekad neaptrūkstas enerģija, darba spars, jauni meklējumi, laipns vārds ikvienam mazajam muzikantam un māksliniekam.

      Mēs esam lepni par saviem audzēkņiem, kas regulāri muzicē, iepriecinot cilvēkus,  piedalās festivālos un valsts konkursos, gūstot ļoti labus rezultātus.

      Mēs esam lepni par saviem profesionālajiem pedagogiem.

      Mēs esam lepni par saviem bijušajiem audzēkņiem – tagadējiem māksliniekiem – Ēriku  Ešenvaldu, Antru Bigaču, Mārtiņu Bergu, Marinu Tropinu.

      Mēs esam lepni par savu skolas direktori, kas mūs visus saliedē.

      Mēs esam lepni nest Priekules vārdu.

  Dace Zīraka,  Priekules Mūzikas un mākslas skolas kora nodaļas vadītāja 

Lasīt tālāk >>

BEIDZIES 2012./2013.MĀCĪBU GADS!

Priekules Mūzikas un mākslas skolā šajā mācību gadā mācījās 150 audzēkņi no Priekules pilsētas un pagasta, Gramzdas, Bunkas un Virgas pagastiem. Aicinām jaunus audzēkņus savā pulkā!

MĀKSLINIEKI PĀVILOSTĀ

Vasara mazajiem māksliniekiem bijusi itin radoša. Jūlija pēdējās nedēļas nogalē divas audzēkņu komandas devās uz Pāvilostu, lai piedalītos Smilšu skulptūru festivālā. Temats "Lidojums" nebūt nebija viegls, lai atveidotu smiltīs, bet ar rezultātu esam apmierināti.Piedevām vēl ieguvām norvēģu draugus. Vakars noslēdzās ar ugunsskulptūru...