Klavierspēle

• Mācību ilgums – 8 gadi
• Strādā 2 skolotāji – Zenta Ķerve, Līga Taurēna
• Audzēkņi piedalās valsts profesionālajos konkursos, festivālos, dažādos projektos un koncertos
• Pēc mūzikas skolas absolvēšanas ir iespēja turpināt mācības mūzikas vidusskolā