Pūšamo isntrumentu spēle

• Mācību ilgums – 6 gadi
• Pūšamos instrumentu audzēkņi apgūst:
No 7 gadu vecuma – blokflautas spēli
No 8 gadu vecuma – flautas, obojas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga spēli
No 9 gadu vecuma – eifonija spēli
No 10 gadu vecuma – tubas spēli
• Pūšamos instrumentu māca skolotājas Ivonna Rozentāle, Andra Zabe, Anita Zviedre
• Jaunāko klašu audzēkņi spēle zvanu ansamblī, bet vecāko klašu – simfoniskajā kamerorķestrī
• Audzēkņi piedalās konkursos Latvijā, festivālos un koncertē savā skolā un novadā.