Kora klase

Kora klases mācību galvenais priekšmets ir kora dziedāšana.
Audzēkņi jau no 1. klases darbojas dažādās grupās. Neatņemama mācību sastāvdaļa ir ansamblis un koris, kur bērni apgūst iemaņas veidot unisonu, daudzbalsību un tembrālo saskanību.
Specialitātes mācību priekšmetu grupu veido ansamblis, koris un dziedāšana. Solo dziedāšanā individuāli tiek strādāts pie katra audzēkņa vokālās tehnikas pilnveidošanas un pareizas elpas. Bieži nodaļas audzēkņi uzstājas ar solo priekšnesumiem.
Pēdējā mācību gadā audzēkņi apgūst arī kordiriģēšanu, lai noslēguma eksāmenā diriģētu kori.
Kora nodaļas kolektīvi ir vokālais mūzikas ansamblis " Puķu bērni " un koris . Skolas vārda kaldināšanā nopelni ir korim, kurš savā neilgajā pastāvēšanas laikā piedalījies daudzos interesantos koncertos, festivālos Kurzemes reģionā , kā arī Latvijas mūzikas skolu koru konkursos, iegūstot godalgotus vērtējumus. Arī ansamblis "Puķu bērni " piedalījies muzikālos projektos un ieguvis klausītāju atzinību.
Mācību ilgums kora nodaļā – 8 gadi.

Mācībupriekšmeti:
• ansamblis
• koris
• solo dziedāšana
• kora diriģēšana
• solfedžo
• mūzikas literatūra
• klavieres.

Izglītības programmas vadītāja - Agrita Hanzovska.
Solo dziedāšanas skolotāji- Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva.
Diriģēšanas skolotāji - Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva.
Vokālā ansambļa " Puķu bērni " vadītāja - Agrita Hanzovska.
Kora vadītājas - Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva.
Koncertmeistare - Inita Rubeze.