pieaugušo izglītība

No 2011.gada rudens ikvienam pieaugušajam (bez vecuma ierobežojuma) ir iespēja apgūt kādu mūzikas instrumenta spēli pie profesionāliem skolotājiem.

2012.gadā pieaugušajiem klavierspēli māca skolotāja Tatjana Juškina,

                                      vijoļspēli māca skolotāja Indra Andersone,

                                      akordeona spēli māca skolotāja Anita Zviedre.

 

2013.gadā pieaugušajiem klavierspēli māca skolotājas Tatjana Juškina, Sandra Pāvelsone,

                                           vijoļspēli māca skolotāja Indra Andersone,

                                            akordeona spēli māca skolotāja Anita Zviedre,

                                            ģitāras spēli māca skolotājs Dzintars Šusts.

 

 2014.gadā pieaugušajiem klavierspēli māca skolotājas Tatjana Juškina un Sandra Pāvelsone,

                                       vijoļspēli māca skolotāja Indra Andersone,

                                       akordeona spēli māca skolotāja Anita Zviedre,

                                       ģitāras spēli māca skolotāji Juris Pavītols un Roberts Dinters.