Mācību sasniegumu vērtēšanas un pārbaudījumu organizēšanas kārtība

Kārtību skatīt ŠEIT