Vecākiem

Vecāku līdzfinansējuma maksāšanas kārtība

Kārtība, kādā veicama vecāku līdzfinansējuma maksa Priekules novada pašvaldībā:

* Lai veiktu maksājumu tiek sagatavoti rēķini par iepriekšējo mēnesi un izsūtīti uz norādītajām e-pasta adresēm vai arī tos varēs saņemt skolā.

* Apmaksāt rēķinus varēs gan internetbankā, gan pašvaldības kasēs Priekules pilsētā un pagastos līdz mēneša beigām.

* Veicot māksājumu internetbankā, jānorāda rēķina Nr.

Vecāku līdzfinansējums( mācību maksa)

Priekules novada pašvaldības domes apstiprinātā mācību maksa no 2017.gada 1.septembra ir EUR 8,00. (Par atlaidēm skatīt sadaļā Dokumenti -  "Noteikumi par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā").

Maksājumus var veikt pašvaldības kasēs Priekules pilsētā un pagastos vai ar pārskaitījumu pašvaldības norēķinu kontā, norādot rēķina numuru.

REKVIZĪTI

Maksājuma saņēmējs:

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV3434

Reģ.Nr.90000031601

Norēķinu rekvizīti:

Konta Nr. LV30HABA0551018598451

Banka: Swedbanka

Bankas kods: HABA LV22

Piezīme:

Rēķina Nr.