Kad pagājušā gadsimta 40.gadu vidū beidzās 2. pasaules karš, izpostītā Priekule cēlās no drupām jaunai dzīvei. Mūzika un dziedāšana Priekules skolās ir mācīta jau no pašiem izglītības pirmsākumiem, bet profesionāli Priekules bērni mūziku sāka iepazīt pagājušā gadsimta 60.gados. 1965.gada rudenī no dažādiem mūzikas pulciņiem izveidojās skola ar diezgan garu un sarežģītu nosaukumu -“Priekules Vispārējās muzikālās izglītības vakara skola pie Em.Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas”. Armijas garnizona vadība atvēlēja skolai sava kluba telpas, jo iesākumā gandrīz visi audzēkņi bija armijas virsnieku bērni.Taču drīz vien viņiem pievienojās arī Priekules pilsētas un tās apkārtnes bērni, lai apgūtu kāda mūzikas instrumenta spēli. Nepiemērotās telpās, dažreiz bez siltuma un elektrības, pirmie skolotāji – Astrīda Kalniņa, Ināra Latvena, Alvīna Skarēviča un Jānis Žabris ar jaunības degsmi un aizrautību dalījās ar savām zināšanām, mācīja bērniem izprast mūziku.

1967. gada 15. decembrī Liepājas rajona Izpildu komiteja pieņēma lēmumu – “Atvērt bērnu mūzikas skolu Priekules pilsētā, sākot ar 1968. gada 1. janvāri”. Garnizona vadība ierādīja skolai telpas vienā no savām dzīvojamām mājām. Kaut arī telpas bija diezgan plašas, tomēr pilsētas bērniem tās atradās neizdevīgā vietā -pašā nomalē, garnizona teritorijā.

Pēc 10 darba gadiem Priekules pilsētas vadība ar Liepājas rajona Kultūras nodaļas atbalstu nolēma veikt kapitālo remontu kādreizējā bērnudārza telpās un skola 1978./1979. mācību gadu uzsāka ēkā Aizputes ielā 22, kur tā darbojās līdz 2008. gadam.

Skolā mācījās ne tikai priekulnieki, bet arī bērni no tuvējās apkārtnes, tāpēc skolas sākuma gados mācības notika arī Paplakā. No pagājušā gadsimta 80.gadiem skolotāji brauca mācīt bērnus uz Vaiņodi, līdz 1998./1999. mācību gadā Vaiņodē darbu uzsāka skolas filiāle Reiņa Ulberta vadībā. 2003. gada februārī tā oficiāli pārtapa par Vaiņodes mūzikas skolu.

No 1999. gada 1. februāra tika atvērta mākslas nodaļa un skola kļuva par Priekules Mūzikas un mākslas skolu. Sākotnēji māksliniekiem ierādīja telpas pilsētas bibliotēkā, bet pēc tam mākslas nodaļa darbojās ēkā Skolas ielā 12 kopā ar Priekules sākumskolu. Kopš 2008. gada septembra, veicot tajā vērienīgus remontdarbus, kopīgā mājvietā apvienojās mūziķi un mākslinieki.

Šo gadu garumā skolu vadījuši trīs direktori.

Pateicoties Alvīnei Skarēvičai (direktore līdz 1979. gadam), mēs šodien esam un pastāvam. Ar viņas neatlaidību un gādību, pamazām tika iekārtotas skolas telpas, sagādāti mūzikas instrumenti, inventārs, nošu materiāli, nokomplektēts skolotāju personāls, un skola varēja pilnvērtīgi uzsākt darbu. Skanīgais koncertflīģelis “Estonia”, kas vēl joprojām skan akustiskajā koncertzālē, ir tā laika vēstures liecība.

Kārlis Klucis (direktors no 1979. gada līdz 2003. gadam) – sirsnīgs, profesionāliem padomiem bagāts skolas vadītājs, skolu vadījis visilgāko laika periodu. Šajā laikā paplašinājās apgūstamo izglītības programmu klāsts – atvērta kora klase, sitamo instrumentu spēles un vizuāli plastiskās mākslas programmas. 2009. gadā Kārlis Klucis par mūža ieguldījumu Priekules Mūzikas un mākslas skolas attīstībā saņēma Priekules novada pašvaldības apbalvojumu “Goda priekulnieks”.

2003. gadā par skolas direktori kļūst Inita Rubeze un ar lielu enerģiju sāk grandiozu, idejām pilnu darbu, lai skola 2008. gadā sāktu darboties vienā ēkā. Pateicoties direktores lielajai uzņēmībai, prasmīga vadītāja spējām un pašvaldības finansiālam atbalstam, tiek atjaunots skolas jumts, nomainīta apkures sistēma un remontētas telpas, lai ar katru brīdi skola kļūtu arvien skaistāka, siltāka, mājīgāka. Taču vislielākā dāvana skolas kolektīvam ir akustiskās koncertzāles izveidošana 2016. gadā.

Katras skolas lepnums ir tās audzēkņi. Viņu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji, bet īpaši priecīgi esam par tiem, kas gūtās zināšanas padziļinājuši un kļuvuši par profesionāliem mūziķiem, māksliniekiem un pedagogiem. Spilgtākās personības ir komponists Ēriks Ešenvalds, diriģenti Mārtiņš Bergs un Ilze Balode (Starka), vokālā pedagoģe Antra Jankava (Bigača). Septiņi skolas absolventi pašlaik ir skolas pedagogi – Zenta Svara (Zaļkalne), Agrita Hanzovska (Šeidlere), Inita Rubeze (Piešiņa), Ivonna Rozentāle, Dace Gailīte (Retējuma), Anda Šintlere (Aruma) un Madara Jansone. Skolas absolventus kā pedagogus var sastapt arī citās mūzikas skolās, pat ārpus Latvijas robežām.

Pirmos soļus mūzikā un mākslā bērniem palīdz spert atsaucīgi, zinoši un profesionāli skolotāji. Mūsu skolas kolektīva darbs ir atzinīgi novērtēts pašvaldībā. Priekules novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks Priekulē 2015. gadā” par orķestra profesionālās meistarības izaugsmi saņēma kamerorķestra diriģents Mārtiņš Bergs, bet Inita Rubeze apbalvojumu “Gada cilvēks Priekules pilsētā 2017. gadā” saņēma par radošumu un jaunu ideju īstenošanu, realizējot akustiskās koncertzāles projektu. Novada apbalvojumu “Goda priekulniece 2017” saņēma mākslas programmas vadītāja Zenta Svara.

Mūzikas programmu audzēkņi un pedagogi augustā satiekas diennakts nometnēs “Prieks mājo mūzikā!”, lai interesanti pavadītu brīvo laiku un sagatavotu arī koncertprogrammas Ikara svētku pasākumiem. Bet mākslinieki vasarās rīko zaļās prakses, ir organizējuši vasaras nometnes, lai piedalītos smilšu figūru festivālos Pāvilostā.

Mūsu skolas vārds ir izskanējis arī ārpus Latvijas robežām. 2004. gadā pūtēju orķestris Anitas Zviedres vadībā koncertēja Norvēģijā. 2008. gadā audzēkņi un skolotāji ar koncertrpogrammu piedalījās organizācijas “Latvijas draugi” 10

gadu jubilejas pasākumā Zviedrijā. Eiropas programmas “Nordplus Junior” projekta ietvaros 2011., 2012. gadā audzēkņi un skolotāji viesojās Igaunijā un Islandē, iepazīstot šo valstu vēsturi, kultūru, dabu un cilvēkus. 2016. gadā koris un zvanu ansamblis piedalījās Adventes festivālā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Kopš 2009. gada atjaunojusies radošā sadarbība (sākotnēji – pagājuša gadsimta 80. gados) ar Skodas mākslu skolu Lietuvā – organizējam pieredzes apmaiņas pasākumus skolotājiem un audzēkņu koncertus abās skolās.

Kā tradīcija Priekules pilsētā kļuvusi Starptautiskās Mūzikas dienas atzīmēšana 1. oktobrī. Sākotnēji koncerti notika Priekules kultūras namā, bet kopš 2017. gada – skolas akustiskajā koncertzālē. Jau 5 gadus, sadarbībā ar pašvaldību, notiek vizuālās mākslas konkurss “Priekules Ikars”, kurā piedalās bērni no dažādām Latvijas skolām. Augusta beigās katru gadu notiek apgleznošanas akcija “Nāc un piedalies!”, kuras laikā ikviens akcijas dalībnieks pieliek savu roku, lai krāsaināks kļūtu kāds Priekules pilsētas objekts.

Gadiem ritot, mainoties audzēkņu un pedagogu sastāvam, nemainīgs saglabājies skolas darbības galvenais mērķis – māksliniecisko zināšanu un prasmju un katra audzēkņa radošuma attīstīšana. Lai skolā pavadītie gadi dod dvēselei spēku, veicina iztēles lidojumu, dod garīgu atspērienu turpmākajām dzīves gaitām!

uz augšu