Noformējums bez nosaukuma (2)

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss PRIEKULES IKARS

11. Vizuāli plastiskās mākslas konkurss
PRIEKULIS IKARS

2023. gada konkurss un izstāde

2022. gada konkurss un izstāde

Uz tikšanos Priekulē, jo Prieks mājo Priekulē!