Noformējums bez nosaukuma (2)

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss PRIEKULES IKARS

2023. gada konkurss un izstāde

2022. gada konkurss un izstāde

Uz tikšanos Priekulē, jo Prieks mājo Priekulē!