Noformējums bez nosaukuma (2)

Vizuāli plastiskās mākslas konkurss PRIEKULES IKARS

Uz tikšanos Priekulē, jo Prieks mājo Priekulē!