ĢITĀRAS SPĒLE

ĢITĀRAS SPĒLE

Mācību ilgums – 6 gadi.

Ģitāras spēli māca skolotājs Juris Pavītols.

Audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: ģitāras spēle (akustiskā vai elektriskā ģitāra), kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, solfedžo, mūzikas literatūra.

Audzēkņiem ir iespēja muzicēt  ģitāristu ansamblī.