22.02. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā notika jaunrades konkurss “Visas skaņas ir mūzika”, kurā piedalījās Dienvidkurzemes novada mūzikas skolu jaunie komponisti. Kompozīcijas bija ļoti interesantas, emocionāli aizraujošas.
Mūsu skolu pārstāvēja Kārlis Gūtmanis ar kompozīciju “Rudens jūra” (skolotāja Agrita Hanzovska) un ieguva Skatītāju Simpātijas balvu.
Priecājamies par Kārļa pirmās kompozīcijas augsto novērtējumu un vēlam, lai prieks atkal radīt un iepriecināt.
Paldies organizatoriem par sirsnīgo uzņemšanu, paldies Kristai Dinterei par interesanto meistarklasi.

Share this post