Priekules Mūzikas un māksla skolā

4. jūnijā pl. 17.00

ATVĒRTO DURVJU DIENA

  • iepazīšanās ar skolu, skolotājiem;
  • Mūzikas un mākslas studijas, jaunāko klašu audzēkņu koncerts;
  • Jauno audzēkņu uzņemšana –

Nepieciešamie dokumenti: vecāku iesniegums ( uz skolas veidlapas), izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) , uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte).

Iestājpārbaudījumu prasības:

  • MŪZIKĀ – nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu, ritma izjūtas un muzikālās atmiņas pārbaude
  • MĀKSLĀ – izpildīt testu ar radošiem uzdevumiem
  • *Audzēkņi, kuri vismaz 1 gadu ir mācījušies Mūzikas un mākslas studijā, 1. klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

 

Piedāvātās izglītības programmas 2023./2024.mācību gadam.

Mūzikas un mākslas studija no 5-6 gadu vecuma (apgūst dziedāšanu, iepazīstas ar dažādiem mūzikas instrumentiem, darbojas ar dažādiem mākslas materiāliem, radošiem uzdevumiem);

Mūzikas programmu 1.klasē  no 7 gadu vecuma (mācību ilgums 8 gadi)  – klavieres, vijole, akordeons, ģitāra, flauta, oboja, klarnete, saksofons, sitamie instrumenti, kora klase

Mākslas programmas 1.klasē  no 7 gadu vecuma (mācību ilgums 7 gadi)

 

Sīkāka informācija  pa tālr.22008528 (direktore Inita Rubeze)

Share this post