PŪŠAMO INSTRUMENTU SPĒLE

PŪŠAMO INSTRUMENTU SPĒLE

Mācību ilgums – 6 gadi.

Audzēkņiem piedāvājam apgūt šādus mūzikas instrumentus – blokflauta, lielā flauta, klarnete, oboja, saksofons. 

Pūšamo instrumentus māca skolotājas Ivonna Rozentāle un Andra Zabe.

Audzēkņiem ir iespēja spēlēt zvanu ansamblī, dziedāt korī un spēlēt Lejaskurzemes mūzikas skolu kamerorķestrī, , kā arī piedalīties reģionālos un starptautiskos konkursos, festivālos un muzicēt pasākumos skolā un ārpus tās.