Priecājamies un lepojamies par skolas audzēkņu un skolotāju panākumiem 4. Starptautiskajā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Wind Stars 2023”, kurš notika Mārupes Mūzikas un mākslas skolā! 
2. vieta – Mārcim Gailītim (skolotāja Andra Zabe, koncertmeistare Zenta Ķerve)
2. vieta (attālinātajā konkursā) – Mārtiņam Paulam Tiškus (skolotājs Ivars Dejus, koncertmeistare Zenta Ķerve)
Un skolotājas Ivonnas Rozentāles audzēkņiem (koncertmeistare Inita Rubeze) – 
3. vieta – Līvai Deviņai, Grietai Melānijai Dreimanei, Ansim Kristoferam Pāvilam, atzinība – Rūdolfam Rubezim.
 
Konkursa rīkotāji ir starptautisko mūzikas skolu asociācija „CON ANIMA” un biedrība „MMMS AB”. Ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un attīstību, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.
 

 

Share this post