19. decembrī no pl. 16.00-18.00

Priekules Mūzikas un mākslas skolā valdīs kņada un rosība, kur ikviens apmeklētājs būs laipni gaidīts

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅĀ.

Tirdziņa laikā iespēja pārdot visiem skolas audzēkņiem kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām vai draugiem.

Visi apmeklētāji aicināti apmeklēt radošās darbnīcas un muzikālos priekšnesumus.

Tirgotājus aicinām pieteikties līdz 12. decembrim pie saviem skolotājiem.

Share this post