Nemanot, ar vasaras smaržu, ziedošām pļavām un skanīgām putnu dziesmām pienāca mācību gada noslēgums, atnesdams sev līdzi skolēnu izlaiduma dienu.
Absolventiem vēlam atrast savu tālāko izglītības ceļu, nepazaudējot sirds siltumu un mīlestību pret mūziku un mākslu! Lai veiksmīgs un mērķtiecīgs tālākais ceļš!
 

Share this post