Mācību gads ir noslēdzies, un mēs visi ar gandarījumu atskatāmies uz padarīto.
Visu šo laiku ir centīgi strādāts, daudz pārdzīvots un smiets. Katra jauna tikšanās ar klases un skolas biedriem un skolotājiem sniedza jaunas zināšanas un iemaņas, kas atvieglos ceļu uz mērķi, pilnveidojot savas prasmes.
Kā katra mācību gada beigās, arī šogad varējām pasniegt naudas balvas audzēkņiem par labām sekmēm. 
Sakām LIELU PALDIES Gūžu ģimenei, par šādu ziedojumu skolai.

Paldies skolotājiem par bērnu izglītošanu un pilnveidošanu, paldies bērniem par centīgu darbu un vecākiem par atbalstu bērniem gan grūtākos, gan prieka piepildītos notikumos.

Share this post