Mūsu skolas audzēkne Laura Rosvalde radīja savu kompozīciju “Mīļākais gadalaiks” un 23. februārī piedalījās Dienvidkurzemes novada un Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pasākumā – jaunrades konkursā ,, Gadalaiki”.

Laura piedalījās arī komponistes Lauras Dubinas meistarklasē un ieguva labu pieredzi, iedrošinājumu turpināt radīt jaunas kompozīcijas.

Lauras dziesmu par vasariņu dzirdēsim 21. martā skolas 55. jubilejas Kora klases koncertā.

Paldies skolotājai Agritai Hanzovskai un Lauras vecākiem par atbalstu! Paldies Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai par pozitīvo, radošo un iedvesmojošo pasākumu jaunajiem mūziķiem!

Share this post