Mācību gads mūzikas un mākslas skolā sākas vienlaikus ar mācībām vispārizglītojošajā skolā – septembrī. Ja vecāki vēlas sava bērna vispusīgu attīstību, tad tas nozīmē, ka nepieciešama arī kāda no radošajām izglītībām. Lai arī par ko vēlāk kļūs bērns – par ārstu, datorspeciālistu, celtnieku – bērnībā nodarbojoties ar mūziku vai mākslu, viņš kļūs dvēseliskāks, radošāks, atvērtāks un gudrāks. Bērni var attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši tā var atrast savu dzīves aicinājumu, jaunus draugus, kuriem ir līdzīgas intereses.

Mācības mūzikas un mākslas skolā ir nopietns darbs, kas prasa pašdisciplīnu un laiku. Skolotāju uzdevums ir audzināt izglītotus mūzikas klausītājus un mākslas vērotājus, kā arī profesionālus mūziķus un māksliniekus. Ieaudzināt bērnos pienākuma un atbildības sajūtu par savu darbu. Audzēkņu uzstāšanās dažādos koncertos, festivālos un konkursos attīsta uzstāšanās prasmes, skatuves pieredzi un stāju.Tā ir iespēja pašapliecināties. Regulāra koncertu un izstāžu apmeklēšana paplašina audzēkņu māksliniecisko redzesloku.

Lai iegūtu pirmās iemaņas mūzikā, ar dejām un rotaļām, ar kustībām un aktīvu darbošanos, aicinām vecākus pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus Mūzikas un mākslas studijā, kurā bērni apgūs ritmiku un dziedātprasmi, iepazīs dažādus mūzikas instrumentus, kā arī iegūs pirmās iemaņas, darbojoties ar dažādiem mākslas materiāliem.

Priekules Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas bērniem no 7 gadu vecuma. Mūzikas izglītības programmās piedāvājam individuālo apmācību mūzikas instrumenta spēlē vai dziedāšanā. No 2.klases katrs mūzikas programmas audzēknis piedalās kādā muzikālā kolektīvā – zvanu ansamblī, vokālajā ansamblī “Puķu bērni”, korī vai orķestrī . Mākslas programmas apguves pamatā ir zīmēšana, gleznošana, veidošana, bet vecākajās klasēs – arī kompozīcija, datordizains, mākslas vēsture. “Darbs materiālā” mācību stundās audzēkņi darbojas ar dažādiem materiāliem – papīru, māliem, koku, ādu, audumu u.c. Skola nodrošina visus mācību materiālus.

Piemēram, bērna mācības mūzikas skolas 1.klasē: 4 mācību stundas nedēļā( 2 individuālas stundas instrumentu spēlē, 2 stundas grupā solfedžo) – nodarbības notiek 2 reizes nedēļā pēc mācību stundu saraksta. Skola nodrošina ar mūzikas instrumentiem.

Vecāku pienākumi:

  • nepieciešams mūzikas instruments, lai bērns varētu vingrināties mājās (bez maksas ir iespēja izmantot skolas instrumentus),
  • sekot līdzi stundu apmeklējumam un mājasdarbu izpildei mūzikas programmās,
  • tikties ar skolotājiem, kopā ar bērnu apmeklēt skolas pasākumus,
  • savlaicīgi samaksāt vecāku līdzfinansējumu,

Visu izglītības programmu mācību plānus skatīt šeit: MŪZIKĀ un MĀKSLĀ

Share this post