KLAVIERSPĒLE

KLAVIERSPĒLE
  • Mācību ilgums – 8 gadi
  • Klavierspēli māca skolotājas Zenta Ķerve, Inita Rubeze, Anda Šintlere un Agrita Hanzovska
  • Audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: klavierspēle, solfedžo, kolektīvā muzicēšana, mūzikas literatūra.
  • Audzēkņiem ir iespēja muzicēt zvanu ansamblī, vokālajā ansamblī “Puķu bērni”, korī
  • Beidzot skolu, audzēkņi var turpināt izglītību mūzikas vidusskolā