Ceturtajā koncertā, kurš veltīts skolas 55 gadu jubilejai un notika ceturtdien, 23. martā – piedalījās klavieru, vijoles, alta un ģitārspēles audzēkņi, absolventi un  skolotāji.

PALDIES  par ieguldīto darbu:

  • audzēkņiem: Gabrielai Karņickai, Esterei Freibergai, Adriānai Kosteļebai, Evai Gūžai, Elīnai Polei, Danielai Gunai Kļavai, Danielai Jesaulkovai, Patrīcijai Rubezei, Santai Fromanei, Annijai Klanei, Dacei Bērziņai, Annai Ivanovai, Marijai Elīnai Lācītei, Rutai Šneiderei un Reinim Isakovam;
  • skolotājām: Andai Šintlerei, Agritai Hanzovskai, Madarai Jansonei, Initai Rubezei (skolas absolventes), koncertmeistarei Zentai Ķervei, kā arī skolotājam un rokmūzikas leģendai Jurim Pavītolam;
  • vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu;
  • visiem klausītājiem par līdzi jušanu un aplausiem!

Metodiskās komisijas vadītāja –  Indra Andersone

Share this post