Mājas kafejnīca PICIKATO KRĀSAS noslēgusies.
Ir liels gandarījums par paveikto un bija patiess prieks sastapt ikvienu kafejnīcas viesi.
Šajā avantūrā, Mājas kafejnīcu dienas Dienvidkurzemē, iesaistījāmies pirmo gadu, strādājām tikai četras stundas, kuru laikā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās mūziķi Enita Šminiņa un Reinis Hanzovskis.
Kafejnīcas apmeklētāji baudīja brīnišķīgo vasaras pēcpusdienu kopā ar mums, Priekules Mūzikas un Mākslas skolu. Lielāko gandarījumu sagādāja kuplais apmeklētāju skaits un protams, aplausi, mīļie paldies vārdi, tas patiesi iedvesmo no sirds! 
 
Prieks mājo Priekulē!

Share this post