Ceturtdien, 8. decembrī, koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā “Civita Nova” notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mākonī baltā sniegi dej, mākonī baltā eņģeļi smej”.

Lejaskurzemes mūzikas skolu apvienotajā kopkorī dziedāja arī mūsu skolas koris, diriģentes Airisa Timofejeva un Agrita Hanzovska.
Pirms koncerta kora dalībniekiem bija interesanta un izzinoša ekskursiju pa “Lielo dzintaru”.
Koncertā bija sadziedāšanās ar dziedātājiem no Saldus, Liepājas, Aizputes, Vaiņodes, Kalētiem, Grobiņas un Nīcas.
Šāds koncerts sniedza jaunu, labu koncertēšanas pieredzi un paplašināja repertuāru. Mācīja sajust un cienīt dziedātājus līdzās.

Koncertā uzstājās Saldus Mūzikas skola, Priekules Mūzikas un Mākslas skola, Vaiņodes Mūzikas skola, Grobiņas Mūzikas un mākslas skola, Nīcas Mūzikas Skola, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, Aizputes Mūzikas skola, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, kā arī instrumentālā grupa Normunda Kalniņa vadībā.

Paldies par dalībnieku sagatavošanu koncertam Agritai Hanzovskai, Airisai Timofejevai, Gunitai Riežniecei, Irinai Tiesnesei, Artai Kangīzerei, Sandrai Strazdiņai, Ērikam Bukantam, Līgai Kvāšei, Evai Krastiņai – Pucenai, Dacei Vilkastei, Dainai Jurgai, Justīnei Siksnai, Inārai Bērziņai, Itanai Lipšānei, Andrim Kontautam, Evijai Golubai, Ilzei Balodei, Zitai Karlsonei!

Paldies visiem, kas bija domās un darbos ar mums!
Lai bērniem dzidras balsis un dziedātprieks!

Share this post