Visbaltākajā gadalaikā, pēc divu gadu pārtraukuma, kad gaisā jau virmo Ziemassvētku noskaņa, Priekules ev. lut. baznīcā atkal uzplauka ilgi gaidītā “Ziemassvētku roze”. Lai arī pasākums noritēja darba nedēļas noslēgumā, priecājāmies tur redzēt mūsu mīļos vecākus, vecvecākus, skolotājus un citus interesentus.

  • Koncertā klausījāmies Priekules Mūzikas un mākslas skolas zvanu ansambli /vadītāja Zenta Svara/,
  • Adrianu Henriju Timbaru / ped. Agrita Hanzovska/;
  • Ansi Kristoferu Pāvilu, Līvu Deviņu, Rūdolfu Rubezi, Martu Rubezi, Grietu Melāniju Dreimani /ped. Ivonna Rozentāle, koncertmeistare Inita Rubeze/, Mārci Gailīti ar oķestra grupas pavadījumu /ped. Andra Zabe, pav. Indra Andersone, Marika Šeflere, Jekaterina Tiškus, Madara Jansone Inita Rubeze/;
  • Skolas absolventi Baibu Cēsnieci un skolotāju Madaru Jansoni /ērģ. Agrita Hanzovska/;
  • Audzēkņus no Liepājas Pop Rok skolas: Rūdolfu Salnu /ped. Normunds Karpičs/, Kristianu Kaurātu /ped. Krists Dēvics/, Patriku Puķīti /ped. Elizabete Vorobjova/;
  • Klausījāmies kopkori no Priekules vidusskolas /ped. Ruta Bružika, Anda Šintlere, Agrita Hanzovska/, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas /ped. Madara Jansone/ un, protams, Priekules Mūzikas un mākslas skolas kora /ped. Airisa Timofejeva un Agrita Hanzovska/.

Par veiksmīgu pasākuma norisi gādāja Priekules ev. lut. baznīcas mācītājs Kārlis Puķītis, Priekules pārvaldes vadītājs Andris Razma, Dace Gailīte. PALDIES sakām Guntai Dzintarei un Sigitai Kāpiņai par tējas pauzi. PALDIES Ērikam Hanzovskim un Dāvim Māsam par baznīcas sakārtošanu koncerta vajadzībām.

PALDIES visiem dalībniekiem, skolotājiem un skolotājām, kuri palīdzēja bērniem apgūt un pilnveidot repertuāru. PALDIES skolotājai Agritai Hanzovskai par šī skaistā koncerta ideju, pilnveidi un skanīgo saturu.

Bija patiess prieks klausīties bērnu izpildītajos skaņdarbos un skanīgajās balsīs.

Lai arī Jūsmājās, šajā svētku gaidīšanas laikā, uzplaukst Ziemassvētku roze!

Tiekamies nākamajos koncertos!

Share this post