Aicinām vecākus ciemos!
Vecāku nedēļa skolā ir īpaša, jo sniedz iespēju vecākiem iesaistīties skolas dzīvē un sadarboties ar skolotājiem. Tā piedāvā vecākiem iespēju uzzināt par bērnu mācību procesiem, aktivitātēm un skolas notikumiem. Vecāku nedēļa veicina labu komunikāciju starp skolu un vecākiem, veidojot atbalstošu vidi bērnu attīstībai un labklājībai skolas un ģimenes sadarbībā.

Sīkāka informācija pie skolotājiem.

Share this post