VIJOLES un ALTA SPĒLE

VIJOLES un ALTA SPĒLE

•Mācību ilgums – 8 gadi

• Vijoles spēli māca skolotāja Indra Andersone, vijoles un alta spēli – skolotāja Madara Jansone

• Audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: vijoles (alta)  spēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, solfedžo, mūzikas literatūra. Beidzot skolu, audzēkņi var turpināt izglītību mūzikas vidusskolā.
• Audzēkņiem ir iespēja muzicēt: Lejaskurzemes mūzikas skolu kamerorķestrī, zvanu ansamblī, vokālajā ansamblī „Puķu bērni”, korī.
• Skola nodrošina audzēkņus ar attiecīgu izmēru instrumentiem ( ir pieejamas ¼, 2/4, ¾ un 4/4 vijoles)