1. novembrī, Ikara vārda dienā Priekules Mūzikas un mākslas skolā kuplā pulkā notika 9. vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Priekules Ikars” noslēgums. Pirms apbalvošanas pasākuma konkursa laureāti iepazinās ar leģendu par Priekules Ikaru, uzkāpa Priekules ev.lut.baznīcas tornī, lai mēģinātu iztēloties, kā notika Ikara lidojums. Bet radošajās darbnīcās katrs veidoja savu lidaparātu.
Konkurss otro gadu tika rīkots internetvidē un atsaucība bija ļoti liela – četrās vecuma grupās (no 4 līdz 16 gadiem) iesūtīti 326 darbi no 37 Latvijas izglītības iestādēm. Visaktīvākie bija jaunie mākslinieki no Grobiņas, Vaiņodes, Ventspils, Ludzas un Garkalnes. Paldies pedagogiem, kuri mudināja bērnus iedziļināties Ikara vēsturiskajā notikumā un īstenot šī gada konkursa tēmu – Balva lidotājam.
Jau vairākus gadus konkursu atbalsta biedrība “Latvijas aeroklubs” – balvā dāvinot lidojumu ar kādu no lidaparātiem 2023. gada vasarā. Paldies konkursa organizatorei skolotājai Dacei Gailītei, žūrijas pārstāvjiem – Priekules Mūzikas un mākslas skolas skolotājam Mārtiņam Cukuram, Liepājas MMDV skolotājai Solvitai Bružei, biedrības “Latvijas aeroklubs”izpilddirektorei Inārai Avotiņai.
Uz tikšanos 10. mākslas konkursā “Priekules Ikars”!

Share this post