Koncerts “Ziemassvētku roze” ir ikgadējs bērnu un jauniešu sirsnīgs dziesmoto Ziemassvētku ieskaņas koncerts Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Baznīca piepildās ar svētku gaisotni, kurā izskan tradicionālas Ziemassvētku dziesmas un jauniešu instrumentālā spēle kopā ar koncertmeistaru. Šogad koncerts “Ziemassvētku roze” apvienoja Priekules Mūzikas un mākslas skolas, Priekules vidusskolas un Liepājas Pop/Rok skolas audzēkņus, skolotājus un solistus, radot neaizmirstamu Ziemassvētku sajūtu, kas piepilda sirdis ar prieku un siltumu. Šis koncerts kļuvis par iemīļotu notikumu Priekulē, kur pulcēties, lai dalītos šajā īpašajā brīdī.

Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu un mīlestību bērniem un jauniešiem, Baibai Cēsniecei, Lijai Hanzovskai, skolotājiem Rutai Bružikai, Airisai Timofejevai, Initai Rubezei, Ivonnai Rozentālei, Zentai Svarai, Andrai Zabei, Elizabetei Vorobjovai, Ērikam Hanzovskim, Dacei Gailītei, Agritai Hanzovskai.

Paldies Guntai Dzintarei, Andrim Razmam, Priekules ev. lut. un baptistu draudžu mācītājiem.

Ziemassvētku roze,
Lai pār visiem mirdz.
Miers, lai ir virs zemes
Miers iekš katras sirds!

BILŽU GALERIJU SKATĪT ŠEIT

 

Share this post