3. jūnijā sirsnīgā un muzikāli piepildītā noskaņā izskanēja Priekules Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubilejas koncerts.  Saņemti apsveikumi, ziedi un vēlējumi skolas kolektīvam!

Pateicībā par skolas izveidošanu bijušajiem skolas direktoriem – Alvīnai Skarēvičai un Kārlim Klucim pie skolas tika iestādīta ošlapu kļava un dižskābardis.

Paldies skolotājiem, absolventiem par kopābūšanu!

Paldies koncerta vadītājiem – absolventiem Baibai Cēsniecei, Reinim Hanzovskim, Kārlim Tiškus un Tomam Rubezim!

Uz tikšanos pēc 5 gadiem – 2. ABSOLVENTU SALIDOJUMĀ, uz kuru aicinām katru desmitgadi!

Share this post